Skip to main content

Om oss

Hej aktivitet drivs av Strands IF som är en idrottsförening som bildades 1901. Vi är en flersektionsförening och bedriver idag handboll, friidrott, konståkning och fotboll.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. All idrottsträning i föreningen har det långsiktiga målet att ge varje individ möjlighet att i tävlingssammanhang prestera optimalt utifrån var och ens förutsättningar. All verksamhet i föreningen strävar efter att skapa sunda och trygga ungdomsmiljöer. Strands IF betonar kravet på fair play, tar avstånd från fusk och tobaksbruk och betonar restriktivitet vad gäller alkohol. Föreningen ska motverka all form av diskriminering, samt skall aktivt verka för en nolltolerans mot dopning och narkotika.

Hej Aktivitet är Strands IF bidrag till att skapa ett ännu bättre samhälle. Vi är spindeln i nätet mellan kommunen, näringsliv och föreningar. Genom aktivitet skapas en ökad meningsfullhet, hälsa, inkludering och integration för människor i Hudiksvalls kommun. Privatekonomi ska inte vara ett hinder för deltagande. Därför är alla våra verksamheter inom Hej Aktivitet gratis.

Close Menu

Vilka är vi?

Hej aktivitet! drivs av Strands IF som är en idrottsförening som bildades 1901. Vi är en flersektionsförening och bedriver idag handboll, friidrott, konståkning och fotboll i vår verksamhet.

_________________________

Kontaktuppgifter: