Våra samarbetspartners är avgörande för utveckling och överlevnad av Hej Aktivitets olika verksamheter.

Hej Aktivitet strävar efter att ha Huvudpartners och Officiella partners som stödjer oss och är med och driver verksamheten framåt.

Huvudpartners är medlemmar i styrgruppen för Hej Aktivitet och är därmed också delaktiga i den strategiska utvecklingen av hela verksamheten.

Våra Officiella partners är delaktiga i utvecklingen och genomförandet av enskilda delområden och aktiviteter i verksamheten.

Dessutom finns ett antal samarbetspartners som samarbetar med oss ute i de olika verksamheterna.

Huvudpartners

Officiella partners

Samarbetspartners