Hej Aktivitet!

Strands IF bidrag till att skapa ett ännu bättre samhälle. Vi är spindeln i nätet mellan kommunen, näringsliv och föreningar. Genom aktivitet skapas en ökad meningsfullhet, hälsa, inkludering och integration för människor i Hudiksvalls kommun.

Aktivitetsklubben

När barnen går i mellanstadiet är det vanligt att dom inte längre går på skolans fritidshem. Många går hem och sätter sig med olika typer av skärmar i många timmar innan föräldrarna kommer hem. Ofta utan att äta något vettigt mellanmål.
Strands IF vill genom Aktivitetsklubben ge barnen en chans till en aktiv och meningsfull fritid efter skolan.

@Hejaktivitet

Följ oss på Instagram

SPORTBIBLIOTEKET

Alla får låna – Allt är gratis – Återbrukad utrustning
Vi vill att fler ska låna bra utrustning oftare. Brist på utrustning ska inte hindra dig från att vara aktiv!
Sportbiblioteket är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar.

Fotbollsfredag

Fotbollsfredag syftar till att integrera ungdomar i samhället, samt förebygga och motverka kriminalitet, droger och skadegörelse. Fotbollsfredag innebär att pojkar och flickor 12-25 år erbjuds aktivitet och en positiv mötesplats på fredag kväll.